Šariska čitanka

Šarišman

Englishman

my pictures in hotel

sucha ihla, drypoint, Kaltnadel, pointe, séche, punta seca

litografia, lithography, Lithografie, lithografie, litografía

sieťotlač, serigraphy, Siebdruck, sérigraphie, serigraphia

meki verniks, soft varnish, weicher Lack, vernis doux, barniz suave

akril, acryl, Acryl, acrylique, acrílico

olej, oil, Ol, pétrole, petróleo

fotografia, photography, Fotografie, la photografie, fotografía

All rights reserved © 1999 - 2024 Šicke prava ľem mojo